â€ŧī¸ De laatste ronde ooit start bijna. Doe je mee?


6 mei start de allerlaatste lichting ooit van MBA op Slippers. Dit is dus je laatste kans om mee te draaien met de best mogelijke ondernemersopleiding van Nederland. 


Nu inclusief 4! extra bonussen en de meest gunstige prijs ooit đŸ”Ĩ

Ondernemer tips en video's

Ga naar youtube


Gelijk even abonneren 😉

De Lifestyle of Business Podcast

Stap 1: Doe de test (gratis)

Ontdek nu hoe sterk jouw bedrijf werkelijk staat...

Doe hier de gratis test
Een betere test is er niet in Nederland

Stap 2: Lees of Luister het boek Relaxed Vlammen

Zo word je meer misbaar in je bedrijf zodat je minder hoeft te missen van het leven


➡ī¸ Begin hiermee als je nieuw bent met ons


PS. Bij het boek krijg je ook onze twee instap online trainingen als bonus. 

Ontdek hier alles
Kijken kan geen kwaad 😉

Stap 3: Doe mee met de MBA op Slippers

Ondernemersopleiding om van Vakman door te groeien naar Leider in je bedrijf


Voor ondernemers waarvan het bedrijf instort als ze niet zelf aanwezig zijn


  • In deze online opleiding ga je relaxed vlammen: misbaar worden in je bedrijf terwijl je winst blijft groeien
  • Het is voor harde werkers die het relaxen nog niet zo onder de knie hebben
  • Bouw in 8 maanden tijd met de LSOB-coaches aan je bedrijf en aan jezelf
  • Transformeer in 2 uur per week van harde werker naar relaxte leider
  • Video's, implementatiemiddagen, Q&A's en community
  • Bewezen methode gecombineerd met Consultancy, Coaching Ên Accountability

PS. Beter in Nederland ga je niet vinden

Ontdek hier alles
Kijken kan geen kwaad 😉

John en Jeanet in de media (tv, kranten, tijdschriften, podcasts, etc.)

Liever gewoon even in gesprek?