Privacy- en Cookie beleid | Lifestyle of Business BV


Een korte introductie voordat we de diepte ingaan

Heel goed dat je onderstaande tekst gaat lezen. Je bent dus waarschijnlijk geïnteresseerd in hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Met privacy gevoelige informatie.


Uiteraard gaan we al jaren vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens die bij ons binnenkomen. Hiervoor hadden we al een privacy verklaring op onze website staan.


Met de invoer van de AVG wetgeving per 25 mei 2018 hebben we deze verklaring aangepast en aangevuld. Allemaal om te zorgen dat jij nog beter inzicht krijgt in hoe we omgaan met alle persoonlijk informatie.


Dat is precies wat je in deze verklaring gaat lezen. We hebben geen geheimen. Een van onze Kernwaarden is Openheid. Daarom vertellen we precies wat we doen met jouw gegevens, hoelang we het bewaren, hoe we met Cookies omgaan en hoe je jouw gegevens kunt inzien of aanpassen.


Belangrijk om te beseffen. Door je persoonsgegevens op te geven op de website ga je er mee akkoord dat wij je gegevens gebruiken overeenkomstig dit Privacy- en Cookie beleid.


Ben je het niet helemaal eens met wat je leest? Wil je je gegevens inzien en aanpassen? Of wil je anders iets aan ons kwijt? Mail ons gerust.


Over ons

•Bedrijfsnaam: Lifestyle of Business BV

•Adres: Dorpsstraat 36, 7957AV de Wijk

•Website:lsob.nl -> en de daaraan gekoppelde (internet)diensten en producten

•E-mailadres: info@lsob.nl

•KvK-nummer: 83944303

• BTW-nummer: NL863043379B01


John Slabbekoorn is de Functionaris Gegevensbescherming van Lifestyle of Business. Je kunt John bereiken via john@lsob.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Lifestyle of Business verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf uitdrukkelijk en vrijwillig aan ons verstrekt. Op de volgende manieren geef je persoonsgegevens bij ons af:

•Bij aanmelding voor een (online)training, masterclass

•Bij aanschaf van een dienst of product

•Bij aanmelding voor de mailinglijst

•Bij downloaden van een of meer gratis producten zoals E-boek, Audio-boek

•Bij informatie aanvraag via een contactformulier of door direct te mailen

•Bij inschrijving in ons online platform


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

•Voor- en achternaam – Geslacht

•Geboortedatum

•Adresgegevens

•Telefoonnummer

•Bankgegevens

•E-mailadres

•Profielfoto

•Profielnaam en overige profielinformatie

•Reviews

•Comments onder artikelen op website

•IP-adres

•Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel in ons online platform aan te maken, in correspondentie en telefonisch

•Gegevens over jouw activiteiten op onze website

•Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen


Doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

•Het leveren van een bestelling

•Het leveren van je dienstverlening

•Het afsluiten van een abonnement

•Om contact op te nemen n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een andere manier

•Het registreren voor een nieuwsbrief

•Het versturen van promotiematerialen

•Het aanmaken van een account

•Het verlenen van toegang tot een afgesloten gedeelte van de website

•Het bijhouden van statistieken over bezoekers van de website

•Het vorderen van nakoming van een overeenkomst;

•Het uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst;

•Profilering.


Grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verzamelen

De AVG kent 6 grondslagen op basis waarvan persoonsgegevens mogen worden verzameld. De volgende twee grondslagen zijn van toepassing binnen Lifestyle of Business:

•Noodzaak voor uitvoering overeenkomst

•Toestemming


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lifestyle of Business bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor een overeenkomst is dat 7 jaar. Dit staat vast door de belastingdienst en kunnen wij ook niets aan veranderen. Wanneer je je hebt ingeschreven voor een gratis product, masterclass of mailinglijst (nieuwsbrief) kun je je op ieder moment uitschrijven door te klikken op de uitschrijf link onder iedere mail.


Enkele keren per jaar wordt onze database opgeschoond. Wanneer jij je hebt uitgeschreven wordt je volledig uit onze database verwijderd. Daarnaast is het op ieder moment mogelijk om met ons contact op te nemen om handmatige verwijdering aan te vragen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Op onze website, in de nieuwsbrieven en in de trainingen kun je links aantreffen naar websites van derden. Uiteraard zijn deze websites met zorg geselecteerd maar het is goed om te weten dat Lifestyle of Business niet verantwoordelijk is voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website.


Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat we persoonsgegevens met derde partijen delen ten behoeve van een goede businessvoering. Denk aan hostingpartij, boekhouder, virtuele assistenten, E-mail service provider. Met al deze partijen hebben we overeenkomsten afgesloten dat ze jouw gegevens niet voor hun eigen doeleinden mogen verwerken.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lifestyle of Business gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Lifestyle of Business gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.


Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze verschillende soorten cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.


Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Een handleiding om cookies te verwijderen vind je hier:

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lifestyle of Business en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lsob.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .


Lifestyle of Business wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Uiteraard heeft het onze voorkeur dat je eerst contact opneemt met ons, in het geval je het gevoel hebt dat we niet goed met je gegevens omgaan, zodat we samen tot een mogelijke oplossing kunnen komen.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lifestyle of Business neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lsob.nl.


Vragen + Wijzigingen

Heb je vragen over het gebruik van je persoonsgegevens of andere onderwerpen uit dit privacy- en cookiebeleid, neem dan contact op met ons via info@lsob.nl

Lifestyle of Business behoudt zich het recht voor om dit Privacy- en Cookie beleid te wijzigen. 


Deze publicatie is van oktober 2021
arrow_drop_up arrow_drop_down